L1/T4 – FONETICĂ | Corespondența dintre litere și sunete

Topic Progress:

CORESPONDENȚA dintre LITERE și SUNETE 

ETAPE pentru a afla câte litere și sunete sunt într-un cuvânt:

 1. Despărțim cuvântul în silabe;
 2. Transcriem fonetic cuvântul;
 3. Numărăm literele din cuvântul despărțit în silabe și sunetele din cuvântul transcris fonetic.

Ex.

masălitere (4)

[m a s ă ]  – sunete (4)

⇒   4 litere, 4 sunete

Grupurilor următoare:

 • ce, ci [č]
 • ge, gi [ğ]
 • che, chi [K´]
 • ghe, ghi [g´]

 

le poate corespunde un sunet dacă

 • sunt urmate de o vocală: ceas [čas]
 • nu formează singure o silabă: arici [arič]

 

le pot corespunde două sunete dacă

 • sunt urmate de o consoană: cer [čer]
 • formează singure o silabă: ajunge [ajunğe]
 • [cs]: axă [acsă]
 • [gz]: examen [egzamen]

N.B.!

În cuvinte cum ar fi cercei, ghiocei, chei, liceu, accentul cade pe silaba care conține grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

De aceea, sunetele e și i, din aceste silabe, au dublă valoare: vocală și literă ajutătoare.

Cuvânt Despărțire în silabeTranscriere foneticăNumăr litereNumăr suneteVocale  Semivocale Consoane Literă ajutătoareObservații

cer

cer[čer]

 

33eč, r e

Cuvântul are o silabă, deci va fi o singură vocală.

E este și vocală și literă ajutătoare pentru că grupul ce este urmat de o consoană.

ginere

gi-ne-re[ğinere]

 

66i, e, eğ, n, ri

Cuvântul are 3 silabe, deci vor fi 3 vocale.

I este și vocală și literă ajutătoare pentru că grupul gi este urmat de o consoană.

ceară

cea-ră[čară]

 

54a, ăč, re

Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.

 

E este doar literă ajutătoare pentru că grupul ce este urmat de o vocală.

geană

gea-nă[ğană]

 

54a, ăğ, ne

Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.

 

E este doar literă ajutătoare pentru că grupul ge este urmat de o vocală.

chinchin[k’in]43ik’, nh, i

Cuvântul are o silabă, deci va fi o singură vocală.

I este și vocală și literă ajutătoare pentru că grupul chi este urmat de o consoană.

ghem

ghem[g’em]43eg’, mh, e

Cuvântul are o silabă, deci va fi o singură vocală.

 

E este și vocală și literă ajutătoare pentru că grupul ghe  este urmat de o consoană.

cheamă

chea-mă[k’amă]64a, ăk’, mh, e

Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.

 

E este doar literă ajutătoare pentru că grupul che este urmat de o vocală.

gheață

ghea-ță[g’ață]64a, ăg’, țh, e

Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.

E este doar literă ajutătoare pentru că grupul ghe este urmat de o vocală.

cerceicer-cei[čerčei]66e, eič, če,e

Cuvântul are 2 silabe, deci vor fi 2 vocale.

E este vocală și literă ajutătoare în ambele silabe. În prima silabă, grupul ce este urmat de o consoană. În a doua silabă, e din grupul ce este accentuat și atunci formează cu semivocala i un diftong descendent.

axă

a-xă[aksă]34a, ăk,s

Litera X notează două consoane.

©2021 pregatire-romana.ro. Toate drepturile rezervate.

error: Conținut potejat!!
sau

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account