L1 / T3 – Fonetica | VALORILE LITERELOR

Topic Progress:

VALORILE LITERELOR (conform DOOM 2) sunt următoarele:

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții   Exemple
A VOCALĂ [a] întotdeauna

apă [apă]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

Ă

VOCALĂ [ă] întotdeauna

apă [apă]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

Â

VOCALĂ [î] în interiorul cuvintelor  (cu exceptia celor care încep cu î și sunt derivate cu prefix, sau a celor compuse în care al doilea element începe cu î).

română [romînă]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

E

1. VOCALĂ

 

 

[e]

după consoană

mere [m e r e]

la început de cuvânt sau de silabă, mai ales în neologisme

elev [e l e v]

2. DIFTONG

[ĭe] la început de cuvânt, în pronume personale și formele verbului a fi

eu [ĭeu]

ești [ĭești]

eram [ĭeram]

3. SEMIVOCALĂ

[ĕ] + a, o după consoană

deal [d ĕ a l]

pleosc [p l ĕ o s k]

4. SEMIVOCALĂ

[ĭ] + a la început de cuvânt și de silabă, în cuvinte vechi

ea [ĭ a]

aceea [a č eĭ a]

5.LITERĂ AJUTĂTOARE

[ Ø] în grupurile ce, che, ge, ghe, când în silaba respectivă există o vocală (a, o)

ceară [č a r ă]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

I 1. VOCALĂ

[i]

după consoană

fir [f i r ]

la sfârșitul cuvântului

·         când este accentuat

·         după consoană +l,r

 

auzi [a u z i]

acri [acri]

   

la început de silabă

·         + consoană

·         +vocală în hiat

 

inimă [inimă]

Ion [i-on]

2. SEMIVOCALĂ

[ĭ]

în diftongi

iar [ĭar]

copii [copiĭ]

  în triftongi

iau [ĭau]

3. I „SOPTIT” (asilabic, afonizat)

[i]

după consoane, la sfârșit de cuvânt

pomi [pomi]

 

în câteși-, fieși-, oareși-, ori- + consoană

câteșitrei [cîteșitrei]

4. LITERĂ AJUTĂTOARE

[Ø]

în grupurile ci, chi, gi, ghi când în silava respectivă există o vocală (u, o)

cioc [čoc]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

Î

VOCALĂ

[î]

la inițială de cuvânt

înger

la sfârșit de cuvânt

urî

cuvintele care încep cu î și sunt derivate cu prefix

neînțeles

cuvintele compuse în care al doilea element începe cu î).

bineînțeles

în interiorul unor nume de persoane

Rîpeanu

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

O

  1. VOCALĂ

[o]

după consoană

dor [d o r]
la început de silabă

om [o m]

2. SEMIVOCALĂ

[ŏ]

+ a după consoană

coasă [kŏasă]

3. SEMIVOCALĂ

[ŭ]

+a la început de sialbă

oară [ŭară]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

U 1. VOCALĂ [u] după consoană dur [d u r]
la început de silabă urs [urs]
2. SEMIVOCALĂ [ŭ] în diftongi au [aŭ]
în triftongi beau [beaŭ]
în unele împrumuturi din franceză

alură [alűră]

ecru [ecrű]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

H

1. CONSOANĂ [h] În cele mai multe situații haină [haină]
2. Literă ajutătoare [Ø] În grupurile che, chi, ghe, ghi

În substantivul propriu Theodor

chel [k`el]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

X

DOUĂ CONSOANE [cs] în cuvinte cum ar fi xerox, fix xerox [xerocs]
[gz] în cuvinte cum ar fi exact, examen

exact [egzact]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

Y

1. VOCALĂ [i] la sfârșit de silabă Baconsky [bakonsk`i]
la început de cuvânt

ytriu [itriu]

în interiorul cuvântului

Byck [bik]

2. SEMIVOCALĂ

[ǐ] urmat de o vocală

yankeu  [ǐankeu]

Litera

  Valoarea fonetică   Pronunțarea Condiții  

Exemple

W

1. CONSOANĂ

[v] înainte de vocală

(cu excepția unor anglicisme)

watt [vat]

2. SEMIVOCALĂ

[ŭ]

înainte de vocală (în anglicisme)

western [ŭestern]

înainte de h+vocală

white-spirit [ŭaitspirit]

la final de cuvânt

show [șoŭ]

3. VOCALĂ (deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română)

[u]

la inițială de cuvânt + ee, (h)i (în câteva anglicisme)

weekend [uǐkend]

whiskey [uǐski]

Celelalte litere au fost excluse din această prezentare din două motive:

  1. au o singură valoare fonetică (se pronunță exct cum se scrie);
  2. pentru a nu ingreuna procesul de învățare.

Hits: 6

©2018 pregatire-romana.ro. Toate drepturile rezervate.

error: Conținut potejat!!
sau

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account