L3 – FONETICĂ | Despărțirea în silabe

În acest modul vei afla despre:

  1. definiția SILABEI
  2. reguile de despărțire în silabe 
  3. excepțiile la regulile de despărțire în silabe

Mult succes!

SILABA 

o vocală sau un grup de sunete care se rostesc printr-un singur efort respirator.

 

  • Într-o silabă există, obligatoriu, o singură vocală!

Regulile despărțirii în silabe a CUVINTELOR SIMPLE

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

1.Două vocale alăturate se despart.a-le-e

fi-in-ță

al-co-ol

Excepție!

Combinațiile de două vocale care,  în împrumuturi cu grafii străine, au valoarea unui singur sunet.

splee-nul

lie-duri

Co-lumb

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

2.Un diftong și un triftong se despart de vocala sau de diftongul precedente.

a-gre-ea-ză

a-ce-ea

tă-iau

în-șe-uea-ză

dum-nea-ei

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

3.

O consoană între vocale trece în secvența următoare.

N.B.!

Litera x, deși notează două consoane, este considerată o unitate.

re-ce

ta-xi

u-re-che

boj-deu-că

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

4.Două  consoane între vocale se despart după prima consoană. 

ex-cur-si-e

în-ger

mun-te

Excepție!

b

c

d

f

g                        + l, r nu se depart

h

p

t

v

ca-blu

pro-clama

co-dru

ne-hră-nit

su-plu

de-vre-me

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

5.

Trei consoane între vocale se despart după prima consoană.

fil-tru

lin-gvist

de-lin-cvent

vâr-stă

în-chi-de

Excepție!

În următoarele succesiuni de trei consoane, despărțirea se face după primeledouă consoane:

lp-t

mp-t

mp-ț

nc-ș

nc-t

nc-ț

nd-v

rc-t

rt-f

st-m

 

 

 

sculp-ta

somp-tu-os

re-demp-ți-u-ne

linc-șii

punc-ta

punc-ți-e

sand-vici

arc-tic

jert-fă

ast-mul

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

6.

Patru consoane între vocale se despart după prima consoană.

ab-stract

con-struc-tor

Excepție!

În unele succesiuni de patru consoane, despărțirea se face după a doua consoană.

gang-ster

tung-sten (metal dur, greu)

port-dra-pel

Excepție!

În unele succesiuni de patru consoane, despărțirea se face după a treia consoană.

de-jurst-vă(corp de gardă)

vârst-nic

 

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

7.

Cinci consoane între vocale se despart după a doua consoană.

 opt-spre-ze-ce

port-schi

Regulile despărțirii în silabe  a  CUVINTELOR COMPUSE și DERIVATE

(despărțire după structură)

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

8.

Cuvintele compuse se despart fie după regulile anterioare, fie ținând cont de elementele componente.

 al-tun-de-va/alt-un-de-va

des-pre/de-spre

drep-tunghi/drept-unghi

por-ta-vi-on/port-a-vi-on

Ro-mar-ta/Rom-ar-ta

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

9.

Cuvintele derivate cu prefixe se despart fie după regulile anterioare, fie ținând cont de elementele componente.

 a-norga-nic/an-or-ga-nic

i-ne-gal/in-e-gal

su-blini-a/sub-lini-a

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

10.

Dintre cuvintele derivate cu sufixe, cele care  încep cu o consoană de la teme terminate în grupuri de consoane se despart în funcție de elementele componente.

sa-vant-lâc

vârst-nic

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

11.Excepție!

Normele actuale nu permit despărțirile după structură care ar conduce la secvențe care nu sunt silabe.

 într-a-ju-to-ra-re/ în-tra-ju-to-ra-re

nevr-al-gic/ne-vral-gic

la-ring-ec-to-mi-e/la-rin-gec-to-mi-e [larinğectomie]

Nr.

Regula de despărțire în silabe 

Exemplu

12.Excepție!

Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară (sunt neînțelese sau neproductive), normele actuale recomandă exclusiv  despărțirea după pronunțare.

ab-stract

su-biect

o-biect


©2020 pregatire-romana.ro. Toate drepturile rezervate.

error: Conținut potejat!!
sau

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account