L2 – FONETICĂ | Grupuri vocalice

GRUPURILE VOCALICE

 1. diftongul 
 2. triftongul 
 3. hiatul 

Diftongul – grup de două sunete, o vocală și o semivocală, pronunțate în aceeași silabă

 

Diftongul poate fi:

 • Ascendent (semivocală – vocală)

Exemplu: iar , copiii, propriii (angajați)

 

 • Descendent (vocală – semivocală):

Exemplu: hai, copii, munții, eu fugii

 

Observații:

 • Mia zis adevărul. (i-a este un diftong pentru că cele două sunete fac parte din aceeași silabă)
 • În cuvântul el pronunțat [i e l] ie este diftong.
 • În cuvântul ceas pronunțat [č a s] nu este niciun diftong (grupul ce transcrie un singur sunet).
 • În cuvântul chei pronunțat [k’e i] ei este diftong, pentru că e este accentuat.

Triftongul – grup de trei sunete, o vocală și două semivocale, pronunțate în aceeași silabă.

Exemplecreioane:  cre-ioa-ne

                   leoiacă:  le-oai-că

 

Observații:

 • Mi-au zis adevărul. (i-au este un triftong pentru că cele două sunete fac parte din  aceeași silabă)
 • În cuvântul ștergeau pronunțat [ș t e r ğ a u] nu este niciun triftong, este diftongul au (grupul ge transcrie un singur sunet).
 • În cuvântul dumneaei: [dum-nĕa-ĭeĭ]- iei este triftong (după pronunție).

Hiatul  – grup de două vocale alăturate, aflate în silabe diferite.

 

Exemple:  hiat:  hiat

                   poem:  poem

 

Observații:

 • În cuvântul po-ia-nă o-i nu formează un hiat deoarece i este semivocală, iar hiatul este format doar din vocale.

©2020 pregatire-romana.ro. Toate drepturile rezervate.

error: Conținut potejat!!
sau

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account